Herontwikkeling,
Barneveld
MAATSCHAPPELIJK - VERBINDEN - COMMERCIEELUw huisvestingspartner van A t/m Z

Nieuwbouw, Barneveld

- Ontwikkeld en gerealiseerd.

20 Appartementen binnenstedelijk ontwikkeld en opgeleverd aan de Woningstichting Barneveld.