Plan van aanpak

MAATSCHAPPELIJK - VERBINDEN - COMMERCIEELUw huisvestingspartner van A t/m Z

Wanneer de haalbaarheidsfase positief is afgerond, geeft Kernbeek 7 garanties op de ontwikkeling / realisatie. Bij de huur- / koopovereenkomst zijn alle ontwikkelingskosten inbegrepen.

De 7 garanties
Kernbeek biedt u een unieke garantie op de ontwikkeling / realisatie:
1. Niet de zorgaanbieder, maar de bewoner staat centraal
2. Kwalitatief marktonderzoek (analyse van cliëntwensen en aanbod)
3. Heldere zorgvisie, fundament voor een nieuwe stap
4. Toekomstgerichte huisvesting in relatie tot de extramuralisering
5. Complete businesscase (realisatie- en exploitatieoverzicht van zorg &vastgoed)
6. Maximale huur- of koopbudget
7. Realisatiezekerheid op basis van een vastgesteld programma van eisen en financiële uitgangspunten

De 2 opties
Kernbeek biedt u optioneel de volgende dienstverlening:
1. Beheer- en onderhoudsgarantie
2. Financiering door bank of belegger onder vier voorwaarden:
– Goede locatie/product
– Voldoende huurniveau en huurlengte
– Gedegen/solvabele huurder
– Aannemelijk rendement op basis van bezettingspercentage (markt)