Partners

MAATSCHAPPELIJK - VERBINDEN - COMMERCIEELUw huisvestingspartner van A t/m Z

Kernbeek werkt met diverse partijen samen, van initiatief tot en met exploitatie waaronder met architecten, aannemers, woningcorporaties, beleggers (particulier & institutioneel), adviseurs (fiscaal & juridisch) en gemeenten.

Dit geldt voor zowel nieuwe ontwikkelingen als voor bestaande huisvesting, zowel koop- als huursituaties in zowel commerciële als maatschappelijke huisvesting.

Bij elk project zijn diverse partijen betrokken. Door de belangen, risico’s en rolverdeling helder te hebben en open en eerlijk samen te werken komen we tot het beste resultaat.