Aanpak

MAATSCHAPPELIJK - VERBINDEN - COMMERCIEELUw huisvestingspartner van A t/m Z
ONZE WERKWIJZE

We starten met de haalbaarheidsfase, waarin we opzoek gaan naar een geschikte locatie wat betreft ligging, bestemming, omvang, milieuaspecten en de financiële uitgangspunten.

Daarna volgt de ontwikkelingsfase. In deze fase wordt het ontwerp bekeken en opgevolgd door een integrale doorrekening. De toekomstige gebruiker blijft centraal staan.

De ontwikkelingsfase zal opgevolgd worden door de realisatie- en exploitatiefase. Indien gewenst gaat dit samen met een beheer- en onderhoudsgarantie, aangezien de exploitatiekosten meer impact hebben dan de stichtingskosten.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen inzake plan van aanpak en bijbehorende garanties, zijn wij bereid om dit geheel vrijblijvend in een gesprek toe te lichten.